Paddling

paddling_22_0

Favoriter – Stora Tjälleskär
Beställare: Paddling.
Kamera: Canon Powershot D10, bilder och text.