Paddling

paddling_26_0

3 öar – Vallerö, Brändö och Östra Bokö
Beställare: Paddling.
Kamera: Canon Powershot D10, bilder och text.